Tarieven en voorwaarden

Tarieven

Jaarlijks bedrag


Bij aanmelding bij de Oppascentrale Utrecht, ben je verplicht om een jaarlijkse bijdrage van €39,95 te betalen. Dit is een vergoeding voor de administratiekosten.


Incidentele bemiddeling


Per incidentele bemiddeling betaal je een bijdrage van €4,95. 


Een vaste bemiddeling


Als wij voor jou een bemiddeling doen voor een vaste oppas kost dat eenmalig €35,-. Dit bedrag is gebaseerd op één dag in de week een vaste oppas. Bij elke extra dag komt daar een toeslag van €10,- bovenop. Onder een vaste oppas verstaan wij een oppas die minimaal zes maanden voor jou wordt ingezet. Als de vaste oppas binnen die zes maanden opzegt of je bent niet tevreden dan zoeken wij kosteloos een nieuwe oppas. Als de zes maanden verstreken zijn en je zoekt een nieuwe oppas dan betaal je opnieuw het vaste oppas tarief.

En de oppas?


Naast de kosten die je aan de Oppascentrale Utrecht verschuldigd bent, betaal je ook de oppas. Het uurtarief voor een oppas overdag bedraagt €9,00 per uur. Een oppas voor in de avond kost na 20.00 €8,00 per uur. Wij maken onderscheid tussen overdag en ’s avonds, omdat overdag oppassen intensiever is. De betaling tussen de oppas en het gezin gaat direct en niet via de Oppascentrale Utrecht.


Wanneer de oppas meer dan vijf kilometer van u af woont, bent u de oppas reiskostenvergoeding verschuldigd. Dit regelt u zelf met de oppas.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden


1.0 - De vraagouder huurt de oppas rechtstreeks in. De Oppascentrale Utrecht ontvangt hiervoor een bemiddelingsfee en treedt hierbij niet op als uitzendbureau, werkgever of iets dergelijks. De Oppascentrale Utrecht is dus niet aansprakelijk voor mogelijke loongerelateerde zaken zoals heffingen en premies.


1.1 - De vraagouder is verplicht eerst de jaarlijkse contributie te betalen voordat er een bemiddeling tot stand kan komen.


1.2 - Bij incidentele bemiddeling krijgt de vraagouder maandelijks een factuur die binnen 7 dagen betaald moet worden.

Indien deze rekening niet op tijd betaald wordt verlenen wij geen diensten meer.

1.3 - De vraagouder betaalt de oppas volgens de vastgestelde tarieven en toeslagen.

1.4 - De vraagouder zorgt ervoor op de afgesproken tijd thuis te zijn.

1.5 - De vraagouder zorgt ervoor dat hij/zij bereikbaar is in geval van calamiteiten, is dat niet mogelijk dan

zorgt de vraagouder voor een achterwacht die in de buurt is en in geval van calamiteiten bereikbaar is.

1.6 - De vraagouder beperkt de werkzaamheden van de oppas tot de zorg voor de kinderen. Tenzij onderling

anders is overeengekomen.

1.7 - De vraagouder zorgt ervoor dat de oppas alle belangrijke informatie krijgt die nodig is om kwalitatief

goede opvang te verzorgen.

1.8 - De vraagouder is verplicht annuleringskosten van  €9,- (het uurtarief) te betalen aan de oppas indien de oppas al geregeld is en de oppasaanvraag (minder dan) 6 uur van tevoren wordt geannuleerd.

1.9 - De vraagouder mag zelf geen contact opnemen met de oppas en andersom ook niet, behalve als er een vaste oppas geregeld is. Na een incidente oppasdienst, zal het contact weer via de Oppascentrale lopen.​


2.0 - De Oppascentrale Utrecht is gerechtigd per de eerste dag van elk kwartaal de bemiddelingskosten te verhogen.

2.1 - De vraagouder is verplicht een maand voor het verstrijken van de termijn van inschrijving op te zeggen als zij

geen bemiddeling meer wenst via de Oppascentrale Utrecht. Zonder opzegging dient de vraagouder de contributie

voor het volgende jaar te voldoen.

2.2 - De Oppascentrale is slechts een bemiddelaar en niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade waar

de oppas verantwoordelijk voor kan worden gehouden of de vraagouder zelf, omdat de oppas handelde

in opdracht van de vraagouder.

2.3 - De Oppascentrale is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van afspraken door een van de partijen.

2.4 - De Oppascentrale stelt drie kinderen als limiet voor een oppas voor het reguliere uurtarief. Indien er meer dan drie kinderen aanwezig zijn, mag de oppas een verhoging van €1,-  boven het uurtarief vragen.

2.5 - Ouders dienen de Oppascentrale tijdig op de hoogte te stellen als zij zelfstandig een oppas hebben gevonden.

2.6 - De Oppascentrale is bevoegd om de dienstverlening ten alle tijden te beëindigen, indien de Oppascentrale dit noodzakelijk acht.