Tarieven en voorwaarden

Tarieven

Wat kost dat nou, een bemiddeling?

Bij aanmelding bij onze oppascentrale, bent je verplicht om een jaarlijkse bijdrage van €39,95 te betalen. Dit is een vergoeding voor de administratiekosten. Daarnaast betaal je per incidentele bemiddeling een bijdrage van €4,95.

 

Als wij voor jou een bemiddeling doen voor een vaste oppas kost dat eenmalig €35,-. Dit bedrag is gebaseerd op één dag in de week een vaste oppas. Bij elke extra dag komt daar een toeslag van €10,- bovenop. Onder een vaste oppas verstaan wij een oppas die minimaal zes maanden voor jou wordt ingezet. Als de vaste oppas binnen die zes maanden opzegt of je bent niet tevreden dan zoeken wij kosteloos een nieuwe oppas. Als de zes maanden verstreken zijn en je zoekt een nieuwe oppas dan betaal je opnieuw het vaste oppas tarief.

En de oppas?

Naast de kosten die je aan de oppascentrale verschuldigd bent, betaal je ook de oppas. Het uurtarief voor een oppas overdag bedraagt €8,00 per uur. Een oppas voor in de avond kost na 20.00 €7,00 per uur. Hierbij maken wij onderscheid tussen overdag en ’s avonds, omdat overdag oppassen intensiever is. Wanneer de oppas meer dan vijf kilometer van u af woont, bent u de oppas reiskostenvergoeding verschuldigd. Dit regelt u zelf met de oppas.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor ouders

 

1.1 - De vraagouder is verplicht eerst de jaarlijkse contributie te betalen voordat er een bemiddeling tot stand kan komen.

 

1.2 - Bij incidentele bemiddeling krijgt de vraagouder maandelijks een factuur die binnen 14 dagen betaald moet worden.

Indien deze rekening niet op tijd betaald wordt verlenen wij geen diensten meer.

1.3 - De vraagouder betaalt de oppas contant volgens de vastgestelde tarieven en toeslagen, indien van toepassing.

1.4 - De vraagouder zorgt ervoor op de afgesproken tijd thuis te zijn.

1.5 - De vraagouder zorgt ervoor dat hij/zij bereikbaar is in geval van calamiteiten, is dat niet mogelijk dan

zorgt de vraagouder voor een achterwacht die in de buurt is en in geval van calamiteiten bereikbaar is.

1.6 - De vraagouder beperkt de werkzaamheden van de oppas tot de zorg voor de kinderen. Tenzij onderling

anders is overeengekomen.

1.7 - De vraagouder zorgt ervoor dat de oppas alle belangrijke informatie krijgt die nodig is om kwalitatief

goede opvang te verzorgen.

1.8 - De vraagouder is verplicht annuleringskosten van €10 (excl.BTW) te betalen indien de oppas al geregeld is.

1.9 - De vraagouder mag zelf geen contact opnemen met de oppas, behalve als er een vaste oppas geregeld is.

2.0 - De oppascentrale Utrecht is gerechtigd per de eerste dag van elk kwartaal de bemiddelingskosten te verhogen.

2.1 - De vraagouder is verplicht een maand voor het verstrijken van de termijn van inschrijving op te zeggen als zij

geen bemiddeling meer wenst via de oppascentrale Utrecht. Zonder opzegging dient de vraagouder de contributie

voor het volgende jaar te voldoen.

2.2 - De oppascentrale is slechts een bemiddelaar en niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade waar

de oppas verantwoordelijk voor kan worden gehouden of de vraagouder zelf, omdat de oppas handelde

in opdracht van de vraagouder.

2.3 - De oppascentrale is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van afspraken door een van de partijen.

2.4 - De oppascentrale stelt drie kinderen als limiet voor een oppas.

2.5 - Ouders dienen de oppascentrale tijdig op de hoogte te stellen als zij zelfstandig een oppas hebben gevonden.

2.6 - De oppascentrale is bevoegd om de dienstverlening ten alle tijden te beëindigen, indien de Oppascentrale dit noodzakelijk acht.